Onze bronnen

Rivierwater

De Afgedamde Maas - zijtak van rivier de Maas - is een uitstekende bron voor drinkwater. De rivier heeft hier een geringe stroming en een groot zelfreinigend vermogen. De Afgedamde Maas is ook voor anderen belangrijk. Daarom werken we samen met anderen aan de bescherming van onze bron. Om zonder onderbreking drinkwater in voldoende hoeveelheid en van kwaliteit te kunnen leveren, is één bron echter niet meer voldoende. De Lek is onze reservebron en we bereiden ons voor op aanvullende bronnen en zuiveringstechnieken. Dan zijn we nog beter voorbereid op eventuele verstoringen en geniet u altijd van water uit de kraan.

Meer over de bijzondere functie van de Afgedamde Maas

Noodzaak tot bronbescherming

Bronnen voor drinkwater in Nederland zijn schaars. We moeten er zuinig op zijn. Als drinkwaterbedrijf maken we ons daar natuurlijk sterk voor. Maar we hebben geen invloed op wat er zoal op de Nederlandse rivieren mag worden geloosd. Daarom doen we een beroep op alle partijen die daar wel over gaan: vergunningverleners en handhavers. Het is aan Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies om het drinkwaterbelang voorop te stellen bij het verlenen van lozingsvergunningen. En daarnaast vinden we dat de industrie veel transparanter moet zijn over alle stoffen die zij lozen, zodat onze waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat daar goed op kunnen handhaven.

Meer informatie over GenX

Campagne Afgedamde Maas #MijnBron

Schoon water is belangrijk voor een fijne leefomgeving en onze gezondheid. Dunea heeft een bijzonder belang bij de waterkwaliteit van de Afgedamde Maas, omdat het rivierwater voor de productie van drinkwater wordt gebruikt. Met de campagne #MijnBron wil Dunea - samen met partners - de waarde van de Afgedamde Maas zichtbaar maken en laten ervaren, zodat we niet vergeten goed te zorgen voor ons water en de prachtige leefomgeving. Meer informatie over de campagne en activiteiten vindt u op www.afgedamdemaas.nl.

Logo campagne #mijnbron

Schone Maaswaterketen

De waterschappen en drinkwaterbedrijven langs de Maas werken samen met STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om de Maas schoner te krijgen. Dunea heeft belang bij een schone bron voor drinkwater. Immers, wat er niet inzit, hoef je er ook niet uit te zuiveren.

Meer over het project Schone Maaswaterketen