Valkenburgse Meer

Pilot dichtbij de duinen

Pilot Valkenburgse Meer maakt onderdeel uit van het multi-bronnenprogramma van Dunea. Dit programma helpt de zekerheid van waterlevering te vergroten in geval van tegenslag. Belangrijk voor de huidige en alle nieuwe inwoners van ons leveringsgebied.

Het Valkenburgse Meer is geselecteerd als nieuwe drinkwaterbron voor Dunea omdat deze kan voorzien in een substantieel deel van de benodigde capaciteit. Het oppervlaktewater is van voldoende kwaliteit en na een beperkte voorzuivering is het water geschikt om het bestaande zuiveringssysteem in te gaan. De transportafstand naar de duinen is slechts 5 kilometer.

Een korte transportafstand is van belang vanuit risico- en duurzaamheidsoogpunt: minder risico op verstoring van de aanvoer en lager energieverbruik voor het verpompen van het water naar de duinen. Het meer heeft al een aantal gebruiksfuncties en daarin liggen kansen. Met name recreatie past bij een gezamenlijk belang voor goede waterkwaliteit. Net zoals in de duinen.

Dunea doet onderzoek naar de zuivering van het water en naar een goede inpassing van de inname van water uit het Valkenburgse Meer in de omgeving. Daarbij hoort een proefopstelling.

Een blik voorbij de pilot

Als de pilot succesvol is, wordt er een innamepunt aan de rand van het meer geplaatst. Vanaf daar wordt het water via ondergrondse transportleidingen naar een voorzuivering geleidt, om het gereed te maken voor infiltratie in de duinen. Vanuit de voorzuivering wordt een aansluiting gemaakt met de bestaande rivierwater transportleiding, die vlakbij ligt. 

Meer over de multi-bronnenstrategie Dunea