Update reparatie transportleiding Berkenwoude

In Berkenwoude hebben wij een reparatie aan een belangrijke transportleiding uitgevoerd. Deze leiding brengt voorgezuiverd rivierwater van Bergambacht naar de duinen om er daar drinkwater van te maken voor ruim 1.3 miljoen mensen.

De werkzaamheden zijn met prioriteit uitgevoerd om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden, om de drinkwaterlevering door te laten gaan zoals u van ons gewend bent.

Doordat de zoetwatervoorraad in de duinen minder kon worden aangevuld dan normaal, is het waterpeil in de infiltratieplassen tijdens de werkzaamheden iets gezakt. Dunea heeft het beschikbare rivierwater op zo'n manier verdeeld dat alle gebieden voldoende water hebben behouden. Plassen met hoge natuurwaarde, zoals rondom de vochtige duinvalleien, zijn ontzien. Na de reparatie zijn de plassen zo snel mogelijk weer op oorspronkelijk peil gebracht. Omdat de natuur in deze periode in ruste was, had de verlaagde waterstand geen effect op de natuur.

Wat gaat er gebeuren?

Om het lek in de leiding te dichten, was een ingewikkelde reparatie nodig. De leiding ligt 5 meter onder de grond en is moeilijk bereikbaar. Om het lek te herstellen, gingen er duikers de leiding in. Het vroeg de nodige voorbereiding om dit veilig te kunnen doen. De reparatie aan de leiding is 7 februari afgerond, in de dagen erna is de watertoevoer naar de duinen hersteld.

Herstel van de weg

Nu de reparatie klaar is, herstelt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) de weg. Ook dit is geen eenvoudige reparatie. Eerst moet worden bepaald in hoeverre de fundering van de weg is beschadigd. Hiervoor moet het asfalt boven de waterleiding worden opengebroken. Voor het herstel wordt de wegfundering laag voor laag opnieuw opgebouwd vanaf de waterleiding. Dit gebeurt zorgvuldig, om te voorkomen dat in de toekomst zetting in de weg kan ontstaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de ondergrond en met aanwezige kabels en leidingen.

Tenslotte wordt de weg tijdelijk afgedekt met klinkers, zodat de fundering kan inklinken. HHSK verwacht rond 26 maart klaar te zijn met deze werkzaamheden. Hierna kan de weg weer worden op
engesteld voor auto’s en vrachtwagens. Als na zes maanden geen zetting meer plaatsvindt in de wegfundering asfalteert HHSK de weg (na een halfjaar tot een jaar). 

Extra informatie over omleiding

We kunnen helaas niet voorkomen dat de omwonenden hinder ondervindt van de wegafsluiting en de reparatiewerkzaamheden. Uiteraard proberen we dit tot een minimum te beperken. 

* Het Oosteinde ter hoogte van nummer 6 en 25 blijft tot eind maart gesloten voor auto's en vrachtverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er wel lopend langs.
Er is een omleiding ingesteld, deze is vanaf de N207 en de N210 aangegeven met borden.

Dit bericht zal de komende tijd worden aangevuld met nieuwe informatie.