Eikenprocessierups: hoe gaat Dunea ermee om?

De eerste nesten van de eikenpocessierups zijn gesignaleerd in Meijendel. Om zoveel mogelijk ongemak en overlast te voorkomen, nemen we verschillende maatregelen. Zo lopen we wandel- en fietspaden preventief na en markeren we gevonden nesten met lint. Gevonden nesten in de buurt van paden en recreatievoorzieningen verwijderen we.

De eikenprocessierups veroorzaakt sinds een aantal jaar op veel plekken in Nederland overlast. Steeds meer mensen komen in aanraking met de brandharen van deze rups die flinke irritatie aan huid en luchtwegen kunnen veroorzaken.

De grote hoeveelheid aangeplante eiken in stedelijke gebieden, de droge lentemaanden van de afgelopen jaren en de achteruitgang van natuurlijke vijanden dragen allemaal bij aan het succes van de eikenprocessierups. Het merendeel van de overlast komt dan ook uit stedelijke gebieden. In onze soms drukbezochte duingebieden staan ook veel eiken, maar toch is overlast door de eikenprocessierups hier eigenlijk niet aanwezig.

Nesten in duin kleiner dan in stad

In een volledig natuurlijk systeem waar voor alle verschillende soorten een plek is, zijn de mogelijkheden voor de eikenprocessierups een stuk minder. Natuurlijke vijanden zijn veel talrijker, en grote rijen aangeplante eiken ontbreken. Er is balans. De gevonden nesten van eikenprocessierupsen zijn in het duingebied dan ook een stuk kleiner dan in stedelijke gebieden. De natuur zorgt voor evenwicht en regelt het eikenprocessierupsbeheer dus eigenlijk helemaal zelf. Zo waren er in het Solleveld vorig jaar zelfs bijna helemaal geen waarnemingen van eikenprocessierupsen.

Wat doet Dunea?

Ook al zijn bezoekers bij ons te gast in zo’n compleet natuursysteem, toch willen we bij Dunea de mogelijke overlast zoveel mogelijk voorkomen. Vorig jaar zijn we begonnen met het weghalen van nesten in de directe omgeving van wandel- en fietspaden. Ook dit jaar lopen we deze paden preventief na op de aanwezigheid van nesten. Gevonden nesten markeren we met lint.

Extra nestkastjes

Tot slot, om waar dat kan de natuur nog een handje te helpen, zijn er dit voorjaar 50 extra nestkasten opgehangen voor de koolmees, boomklever en boomkruiper. Hopelijk zorgt dit voor nog meer hongerige jonge vogels en een uitgebreid eikenprocessierupsenbuffet.

Heeft u een nest gezien?

Bent u in Meijendel en heeft u een nest gezien en is er nog geen lint gespannen? Dan kunt u dit doorgeven bij De Tapuit, Meijendelseweg 40-42 of via bezoekerscentrum@dunea.nl of tel. 088 347 4849.